Projektit

Valtakunnallinen Yritystä! -projekti

Lihastautiliitto on mukana Yritystä! -projektissa, jossa edistetään vammaisten henkilöiden valmiuksia toimia yrittäjinä. Uuden yritystoiminnan edistämisen lisäksi projektissa tuetaan vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Projektin taustalla on vammaisjärjestöjen tekemä valtakunnallinen selvitystyö vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten ihmisten työllisyyden tukemisesta ja tuen tarpeista. Lähtökohtana projektille toimii vammaisten henkilöiden oikeus työelämäosallisuuteen.

Projektissa tuetaan vammaisia yrittäjiksi aikovia henkilöitä henkilökohtaisen ohjauksen, vertaistuen ja mentorivalmennuksen keinoin. Projektin aikana vammaisille yrittäjille järjestetään valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia, koulutuksia sekä verkostoitumiseen sparraushetkiä. Projekti jakaa myös jakaa tietoa mm. esteettömyydestä - ja saavutettavuusosaamisesta paikallisille yrittäjäyhdistyksille. Vammaisten yrittäjien polkua yrittäjiksi helpotetaan kouluttamalla TE-toimistojen, uusyrityskeskusten ja kuntien yritys- ja elinkeinoneuvojia vammaisyrittäjyyden mahdollisuuksista ja haasteista. Projektin tuloksena syntyy valtakunnallisesti 80 uutta vammaisen henkilön yritystä eri toimialoille.

http://www.yritystä.fi/

  

Fylli – osallisuutta lihastautia sairastavalle fysioterapian keinoin 2017-2018

Lihastautiliitto aloitti maaliskuun 2017 alussa kaksivuotisen Fylli-hankkeen, jonka tarkoituksena on tukea lihassairaan mahdollisuutta vaikuttaa oman fyysisen toimintakykynsä edistämiseen. Tavoitteena on, että lihassairas saisi asuinpaikasta riippumatta oikeanlaiset ja oikea-aikaiset fysioterapiapalvelut itsenäisen elämän tueksi. Hankkeessa hyödynnetään Lihastautiliiton osaamista ja kokemustietoa lihastautia sairastavien fysioterapiasta.

Fysioterapia on aina yksilöllistä ja tavoitteellista terapiaa, jonka sisältöön asiakkaalla täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa. Hankkeessa tuotetaan fyysiseen toimintakykyyn liittyvä materiaalipankki, johon kootaan arviointi- ja mittausmenetelmien lisäksi fyysistä toimintakykyä ylläpitäviä tai parantavia harjoitteita ja menetelmiä sekä tietoa eri lihastaudeista ja siitä, millaisia kuntoutukseen liittyviä fysioterapeuttisia toimenpiteitä kannattaa hyödyntää eri diagnooseissa. Toiveena on saada mahdollisimman moni lihastautia sairastava sitoutumaan hankkeeseen, oman kehon tuntemiseen sekä fyysisen toimintakykynsä parantamiseen ja tiedostamiseen. Tavoitteena on, että hankkeen tuotokset juurtuisivat osaksi Lihastautiliiton fysioterapiaosaamista ja toimintaa. 

www.fylli.fi

 

 

 

 

 

   

 

Tapahtumakalenterissa ei ole yhtään tulevaa tapahtumaa.

 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas