KURSSEJA KAIKEN IKÄISILLE

 

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa osallistujille tietoa, keinoja arjessa selviytymiseen sekä vertaistukea. Lihastautiliitto ry järjestää sopeutumisvalmennuskursseja sekä leiritoimintaa lihastautia sairastaville aikuisille, nuorille ja lapsille sekä heidän läheisilleen.

Sopeutumisvalmennuskurssien ohjelma sisältää keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä sekä tiedollisia että kokemuksellisia opetuskeskusteluja. Kursseilla asiantuntijoina toimivat muun muassa neurologi, psykologi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Hakuohjeet ja -lomakkeet löydät täältä.

 

KURSSIT VUONNA 2019

 

LAPSIPERHEILLE

 

Perhekurssi Uusi kurssi

Kurssiaika: ti 2.7.– la 6.7.2019

Hakuaika päättyy: 2.5.2019

Paikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Haku: Lihastautiliiton hakulomake

Tarvittavat liitteet: Lääkärin suositus, jos haet matkakorvauksia ja/tai kuntoutusrahaa

 

Kenelle?

Perheille, joissa alle 18-vuotias lihastautia sairastava lapsi ja jotka tarvitsevat tukea perheen sisäisen vuorovaikutuksen parantamiseen sekä uusien kommunikaatiokeinojen löytymiseen perheenjäsenten kesken. Kurssilla pääsee tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia perheitä ja jakamaan kokemuksia sekä saamaan vertaistukea. Kurssilla on paikkoja 6 perheelle.

Mitä kurssilla tehdään?

Perhekurssilla ohjelmaan kuuluu koko perheen yhteisten teemallisten ohjelmaosuuksien lisäksi vanhempien ja lasten eriytettyjä ohjelmia. Kurssilla on mukana myös Seikkailukasvatuskeskus Kota ry. Ammattilaisten ohjatessa vanhempien keskustelu – tai toiminnallisia ryhmiä, ammattitaitoiset lastenohjaajat järjestävät lapsille omaa ikätason mukaista ohjelmaa.

 

Lapsille kesäleirejä

Kesän kohokohta – lasten leirit sisältävät lapsille mielekästä ja monipuolista toimintaa, yllätyksiä ja elämyksiä. Kavereita ja uusia kokemuksia. Toiminta luo valmiuksia toimia ryhmässä, ryhmän jäsenenä ja tukee osaltaan lapsen itsenäistymiskehitystä. Lihastautiliiton molemmat lasten kesäleirit järjestetään samassa paikassa samaan aikaan, mutta ne toimivat kuitenkin omina kokonaisuuksina. Lasten kesäleireille osallistuja maksaa matkat itse. Leirihakemuksen liitteenä ei tarvita lääkärinlausuntoa.

Kesäleiri 1 (5 pv)

Leiriajankohta: ti 9.7.– la 13.7.2019

Hakuaika päättyy: 9.5.2019

Leiripaikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Haku: Lihastautiliiton lasten kesäleirihakulomake

 

Kenelle?

Leiri on tarkoitettu 8 - 12 -vuotiaille lihastautia sairastaville lapsille, jotka haluavat kesäleirille saamaan uusia kokemuksia ja tekemään yhdessä toisten lasten kanssa.

Mitä leirillä tehdään?

Leiriohjelma sisältää monipuolista toimintaa ulkona ja sisällä, vedessä ja maalla sekä aktiviteetteja, uusia

elämyksiä, kavereita ja vertaistukea. Leiri järjestetään esteettömässä ympäristössä. Avustuspalvelu on ympärivuorokautinen.

 

Kesäleiri 2 (5 pv)

Leiriajankohta: ti 9.7.– la 13.7.2019

Hakuaika päättyy: 9.5.2019

Leiripaikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Haku: Lihastautiliiton lasten kesäleirihakulomake

 

Kenelle?

Leiri on tarkoitettu 8 - 17-vuotiaille lapsille, joiden vanhemmalla tai sisaruksella on lihassairaus.

Mitä leirillä tehdään?

Ohjelma sisältää mielekästä ja monipuolista toimintaa, mikä mahdollistaa uusia elämyksiä ja yllätyksiä sekä kavereita ja vertaistukea. Leiriläiset voidaan tarvittaessa jakaa lasten ja nuorten ryhmiin iän perusteella ja toteuttaa ikätason mukaista ohjelmaa heille.

 

NUORET AIKUISET

 

K-25 nuorten aikuisten kurssi (6 pv) Uusi kurssi

Kurssiaika: ti 25.6.- su 30.6.2019

Hakuaika päättyy: 25.4.2019

Paikka: Sokos Hotel Paviljonki, Jyväskylä

Haku: Lihastautiliiton hakulomake

Tarvittavat liitteet: Lääkärin suositus, jos haet matkakorvauksia ja/tai kuntoutusrahaa

 

Kenelle?

25-35 -vuotiaille lihastautia sairastaville nuorille aikuisille, jotka haluavat vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa

ja jakaa kokemuksia sekä saada vertaistukea. Kurssilla saa tietoa sekä tukea opiskeluun ja työnhakuun, asumiseen, kuntoutukseen sekä nuorista itsestään nouseviin kysymyksiin.

Mitä kurssilla tehdään?

Kurssin ohjelma sisältää ammattilaisten ohjaamia keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä. Kurssilaiset luovat itse kurssin toiminnallisen osuuden. Kurssi toteutetaan kaupunkiympäristössä. Kurssilla on ympärivuorokautinen avustuspalvelu.

 

AIKUISTEN KURSSIT

 

Pysytään töissä (5 pv + 4 pv)

Kurssiaika: Aloitusjakso ma 18.3.– pe 22.3.2019, seurantajakso ma 30.9. – to 3.10.2019

Hakuaika päättyy: 18.1.2019

Kurssipaikka: Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

Haku: Lihastautiliiton hakulomake

Tarvittavat liitteet: Lääkärin suositus, jos haluat hakea Kelalta matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa

 

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville ja työelämään palaaville/pyrkiville lihastautia sairastaville aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta työelämän haasteisiin. Kurssi on kaksiosainen.

Mitä kurssilla tehdään?

Asiantuntijoiden (esim. fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, työkykykoordinaattori) yksilöhaastattelujen lisäksi ohjelmassa on ammattilaisten ohjaamia keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä. Kurssilla annetaan tietoa erilaisista työelämän tukimahdollisuuksista, keinoista tukea työkykyä, työpaikalle tehtäväistä järjestelyistä sekä sosiaalipalveluista. Lisäksi kurssilla jaetaan kokemuksia ja vinkkejä. Kurssilaisia kannustetaan oman hyvinvoinnin lisäämiseen työssä ja arjessa.

 

Lihastautia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi (6 pv)

Kurssiaika: ma 23.9.–la 28.9.2019

Hakuaika päättyy: 2.8.2019

Kurssipaikka: Kruunupuisto, Punkaharju

Haku: Lihastautiliiton hakulomake

Tarvittavat liitteet: Lääkärin suositus, jos haluat hakea Kelalta matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa

 

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu aikuisille, joilla on lihastauti tai lääkärin toteama epäily lihastaudista ja joilla on tarve

jäsentää omaa elämäntilannettaan, saada kokemustietoa ja vertaistukea toisilta lihastautia sairastavilta sekä saada ohjausta ja neuvoja ammattilaisilta.

Mitä kurssilla tehdään?

Asiantuntijoiden yksilöhaastattelujen (esim. fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä) lisäksi ohjelmassa on

ammattilaisten ohjaamia keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä, liikuntaa sekä muita aktiviteetteja.

 

TEEMAKURSSIT

 

Diagnoosiryhmä: FSHD sairastavien aikuisten diagnoosikurssi (5 pv)

Kurssiaika: ma 20.5. – pe 24.5.2019

Hakuaika päättyy: 20.3.2019

Kurssipaikka: Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

Haku: Lihastautiliiton hakulomake

Tarvittavat liitteet: Lääkärin suositus, jos haluat hakea Kelalta matkakorvausta ja/tai kuntoutusrahaa

 

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu FSHD (fasioskapulohumeraalista dystrofiaa) sairastaville aikuisille, joilla on tarve jäsentää omaa elämäntilannettaan, saada kokemustietoa toisilta FSHD- sairastavilta sekä saada ohjausta ja neuvoja ammattilaisilta.

Mitä kurssilla tehdään?

Kurssiohjelmassa on ammattilaisten ohjaamia keskustelu – ja toiminnallisia ryhmiä sekä muita aktiviteetteja. Kurssilla annetaan tietoa ja keinoja selviytymiseen arjessa ja jaetaan kokemuksia sekä vertaistukea.

 

Teemakurssi: K65 - kurssi (5 pv) Uusi kurssi

Kurssiaika: ma 28.10. – pe 1.11.2019

Hakuaika päättyy: 30.8.2019

Kurssipaikka: Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

Haku: Lihastautiliiton hakulomake

Tarvittavat liitteet: Lääkärin suositus, jos haluat hakea Kelalta matkakorvausta

 

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu yli 65-vuotiaille lihastautia sairastaville aikuisille, joilla on tarve jäsentää omaa elämäntilannettaan, saada kokemustietoa ja vertaistukea toisilta lihastautia sairastavilta henkilöiltä sekä saada ohjausta ja neuvoja ammattilaisilta.

Mitä kurssilla tehdään?

Kurssiohjelmassa on ammattilaisten ohjaamia keskustelu – ja toiminnallisia ryhmiä sekä muita aktiviteetteja. Kurssilla annetaan tietoa ja keinoja selviytymiseen arjessa ja jaetaan kokemuksia sekä vertaistukea.

Tapahtumakalenterissa ei ole yhtään tulevaa tapahtumaa.

 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas