Fysioterapia

Lihassairaan ihmisen fysioterapiassa on tärkeää tietää, mistä diagnoosista on kysymys, miten oireet etenevät ja mitä haittoja ne tuovat esim. selviytymiseen päivittäisistä toiminnoista. Jokainen diagnoosi vaatii omanlaisensa, yksilöllisen fysioterapian.

Ohjattu fysioterapia tukee omaehtoista liikkumista, joka voi olla itsenäistä tai apuvälinein tuettua.

Jos esiintyy tasapainottomuutta tai lantion-reisien lihasten heikkous estää kävelemisen, lihassairaasta henkilöstä tulee liikkumisen suhteen toimintakyvytön. Pyörätuoli tai sähköpyörätuoli mahdollistaa jälleen itsenäisen liikkumisen. Apuvälineillä on suuri merkitys takaamassa lihassairaan ihmisen toiminnallisuutta.

Lihasvoiman harjoittamisessa tulee olla varovainen, sillä ylirasittaminen ei ole suositeltavaa heikentyneissä lihaksissa. Sairauksissa, joissa lihakset heikkenevät valikoivasti ja osa lihaksistoa on terve, on tärkeää ylläpitää hyvää lihasvoimaa ja toiminnallisuutta vahvoissa tai terveissä lihaksissa.


Lihasvoimaharjoituksien tulee olla toiminnallisia, jolloin ei siis harjoitella vain yhtä lihasta ja sen toimintaa kerralla. Esimerkiksi lattiatasolta nousemiseksi selvitetään, mitä toimenpiteitä tai apuvälineitä tarvitaan, jotta henkilö pääsisi nousemaan itsenäisesti ylös.Liikeratojen aukipitäminen on lihasvoimaharjoituksia tärkeämpää. Kireät lihakset tai nivelet saattavat estää heikentyneen lihaksen toimintaa. Kireät nivelet vaativat enemmän voimaa, jotta lihas pystyisi toimimaan, jolloin heikon lihaksen energia menee kireyden voittamiseen ja itse liike jää suorittamatta. Liikerajoitukset saattavat vaikeuttaa myös hengitysfunktiota, koska erityisesti rintakorin kireät kylkivälilihakset estävät sisään hengityksessä kylkikaarien loitontamisen. Myös kireät, sisäänpäin kiertyneet olkapäät saattavat aiheuttaa hengityksen heikkenemistä.

Kivut

Kipujen ei ajatella kuuluvan lihassairauksiin. Vanhat kulumavammat saattavat tulla uudelleen esille kivun muodossa, kun heikentyneet lihakset eivät enää tue niveltä. Myös virheelliset liiketottumukset saattavat aiheuttaa kipuja, esim. joutuessaan auttamaan selän lihaksilla heikentyneitä yläraajojen lihaksia, jotka eivät yksin jaksa nostaa kättä ylös. Hyviä menetelmiä kipujen hoidossa ovat fysikaaliset hoidot, rentoutus ja venytys, joissakin tapauksissa kipulääkitys.

Hengitys

Joihinkin lihassairauksiin liittyy hengityksen heikkenemistä. Kyse ei ole keuhkojen sairaudesta, vaan hengityslihasten heikkenemisestä, jolloin keuhkojen tuuletus heikkenee. Hengitysvaikeuksissa fysioterapiaan tulee liittää alusta asti hengitysfysioterapiaa, ylävartalon kiertojen harjoittelua ja syvän sisään hengityksen harjoittamista sekä yskimisharjoituksia.

 

 

 

 

   

 

Tapahtumakalenterissa ei ole yhtään tulevaa tapahtumaa.

 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas