Koulunkäynnin neuvonta ja tukipalvelut

Lasten koulunkäynnin tukeminen

Koulutiellä - opitaan yhdessä!

Lihastautia sairastavalla lapsella on oikeus lähikouluunsa. Lähikoulussa lapsi saa opetuksen oman asuinpaikkansa koulussa, jonne tuodaan oppimisen edellyttämät tukitoimet. Laadukkaan oppimisen mahdollistavat mm. koulunkäyntiavustaja, apuvälineet ja esteetön kouluympäristö. Lapsen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa kannattaa olla ajoissa ja aktiivisesti yhteydessä oman kunnan koulusta vastaavaan yksikköön. Lihastautiliiton urasuunnittelija on vanhempien tukena pohdittaessa kouluvalintoja, koulunkäyntiavustajaa, koulumatkoja ym. koulunkäymistä tukevia toimia. Myös Lihastautiliiton kurssit tarjoavat perheille tietoa ja vertaistukea kouluvalintoja pohdittaessa. Asiaa käsitellään mm. yksilötapaamisissa, ryhmissä ja luennoilla.

Verso-kansio

Lihastautiliitto jakaa perheille Verso-kansiota, joka on kehitetty helpottamaan tiedonkulkua. Kansioon voidaan koota lasta koskevat tärkeät asiat ja sitä on helppo kuljettaa mukana sinne, missä kulloinkin lapsen asioita käsitellään. Kansiossa on mm. lapsen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät toiveet, tarpeet ja toimenpiteet, ja sinne voidaan koota arjen palveluita kokoavat suunnitelmat ja muut dokumentit. Ota yhteyttä Liisa-Maija Veraiseen, puh. 040 751 1081, liisa-maija.verainen(at)lihastautiliitto.fi

KAIDE -neuromuskulaarisairaudet ja lapset - julkaisussa käsitellään Lihastautiliiton lapsiperheille suunnattuja palveluita sekä tuodaan esille henkilöhaastattelujen kautta kokemuksia sekä tietoa päivähoitoon, koulunalkuun ja hyvään arkeen liittyvistä asioista.
Pyydä julkaisu Lihastautiliitosta: lihastautiliitto(at)lihastautiliitto.fi tai puhelimitse: 044 736 1030

Nuorten ammatinvalinta ja jatko-opinnot

Uraohjauksella suuntaa!

Hakeutuessaan koulutukseen lihastautia sairastava nuori hyötyy huolellisesta ammatinvalinnanohjauksesta. Ammatinvalinta voi olla haasteellista, joten kannattaa hyödyntää oman koulun opinnon ohjaajaa tai Lihastautiliiton urasuunnittelijaa. Koulutustoiveen lisäksi nuorelle ja hänen perheelleen pohdittavaa tuovat opiskelun aikainen toimeentulo sekä palveluiden ja tukitoimien järjestyminen opiskeluiden aikana esim. henkilökohtainen apu ja asumisen järjestelyt. Lihastautiliiton urasuunnittelijana toimii Liisa-Maija Verainen, puh. 040 751 1081, liisa-maija.verainen(at)lihastautiliitto.fi

 

 

 

 

Tapahtumakalenterissa ei ole yhtään tulevaa tapahtumaa.

 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas